top of page

Met de steun van:

Makalu dashboard

Vandaag heb ik het Makalu dashboard toegevoegd aan mijn website. Op deze pagina vind je helemaal bovenaan een klok die aftelt naar het begin van de expitie op 9 april. Dat is dus de tijd die me nog rest om mijn fysieke conditie te optimaliseren en de logistieke voorbereiding af te werken. Deze week heb ik ondermeer al mijn klimmateriaal terug boven gehaald en nagekeken. Mijn appartement staat op dit moment vol met stijgijzers, ijshouwelen, slaapzakken, en zo meer. Een deel van dat materiaal zal ik op voorhand via cargo opsturen naar Kathmandu. De rest neem ik met me mee op mijn vlucht.

Onder de klok vind je een grafiek die de evolutie van mijn acclimatisatie weergeeft. Op dit moment verloopt die acclimatisatie in een hoogtetent in mijn slaapkamer. Op de grafiek zie je 3 lijnen. De groene lijn geeft de hoogte in honderden meters weer waar ik geslapen heb. Die hoogte is uiteraard virtueel. Mijn bed staat gewoon in Antwerpen maar met de hulp van een generator wordt de hoogte in de tent die op mijn bed staat kunstmatig verhoogd (meer daarover in een volgende blog).

De zwarte lijn geeft de zuurstofsaturatie in mijn bloed weer. In normale omstandigheden is die saturatie gewoon 100. Maar door de grotere hoogte en het daaraan verbonden gebrek aan zuurstof daalt die zuurstofsaturatie. Dat geeft mijn lichaam een stimulans om rode bloedcellen aan te maken zodat de zuurstofsaturatie terug de hoogte in gaat. Dat aanmaken van rode bloedcellen is waar het allemaal om te doen is bij acclimatisatie.

De gele lijn geeft mijn hartslag in rust weer. Ook dit is een indicatie over het verloop van de acclimatisatie. Hoe lager de hartslag in rust, des te beter de acclimatisatie.

Zowel de zuurstofsaturatie als de hartslag in rust meet ik met een pulsax 's morgens voor ik de tent verlaat.

Onder de grafiek vind je nog de planning van de beklimming en een overzicht van de kampen op Makalu.

Dit dashboard zal ik tijdens de voorbereiding up to date houden. Bij de start van de beklimming worden nog wat andere dingen toegevoegd aan dit dashboard.

Tot slot vindt je hieronder nog een foto genomen in Hillary Camp tijdens mijn vorige expeditie in 2015. De berg op de achtergrond is Makalu.


352 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page